Det reumatologiske område står stærkere end nogensinde

16. november 2020
Træningsenheden har fået den første kommunale specialist inden for fysioterapi – nærmere bestemt i muskuloskeletal fysioterapi. Det reumatologiske område i Træningsenheden har nu, foruden en række dygtige terapeuter, både en specialist i muskuloskeletal fysioterapi og en PhD. i rygsmerter ansat. Denne oprustning samt et formaliseret samarbejde med Aalborg Universitet gør, at det reumatologiske fagområde aldrig har stået stærkere – til glæde og gavn for Aalborg Kommunes borgere.

Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi 

Anne CarlsenFysioterapeut Anne Carlsen har i år fået titel som Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi – en titel der gives til fysioterapeuter med særlige kompetencer inden for diagnosticering, udredning, behandling og forebyggelse af problematikker i ryg, nakke, arme eller ben.

Hun er altså den første i kommunalt regi til at få en specialistgodkendelse og blandt en af de få på landsplan til at have den titel.

En specialistgodkendelse er kort fortalt en kvalificering af fysioterapeutens kliniske kompetencer kombineret med en tilegnelse af den nyeste viden og livslang læring.

 

Kvalitet for borgerne 

For Træningsenheden har det stor betydning at have en specialist i muskuloskeletal fysioterapi, da specialiseringen er med til at sikre borgerne en endnu bedre behandling på et højt kvalificeret niveau, der er tilpasset netop deres behov.

For borgerne betyder det, at selv de komplekse problemstillinger og forløb kan håndteres og varetages i Træningsenheden. Derudover kan en specialist være med til at sætte fokus på kvaliteten i borgernes forløb og behandling, og kan sikre en udvikling samt understøtte kollegaer, så borgerne oplever et kvalitetsløft på det reumatologiske område. Foruden det reumatologiske område, er der også borgere med muskuloskeletale udfordringer tilknyttet det ortopædkirurgiske område. Det er derfor to af Træningsenhedens fagområder, der kan få glæde af specialiseringen.

Michael Skovdal Rathleff, der er professor i Sundhed i muskler og led ved Aalborg Universitet, fortæller at smerter fra muskler og led, er nogle af de sygdomme, som koster det danske samfund allermest grundet tab af arbejdsevne, sygemelding og behandling. Han synes derfor, at det er spændende at se Aalborg Kommunes fokus på at sikre borgerne den bedst mulige behandling ved at have fokus på fagligheden i behandlingen og inkludere forskning i klinisk praksis. ”Det, at have specialister og forskere indenfor det muskuloskeletale område ansat i kommunen, er en god forudsætning for at opnå endnu højere kvalitet i behandlingen, til glæde for borgeren”, fortæller han.

Erhvervelse af en specialisttitel i Muskuloskeletal Fysioterapi kræver både akademiske og kliniske færdigheder på højt plan. For Anne Carlsen har det været en årelang vej mod specialisttitlen, hvor hun de seneste år har læst en Master i Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling på Aarhus Universitet. Denne master har været en medvirkende faktor til at opnå den endelige specialistgodkendelse. ”Jeg har altid haft en stor nysgerrighed, faglig interesse og en passion for at hjælpe borgerne bedst muligt, og så har jeg en udviklingsorienteret tilgang til min funktion som fysioterapeut. Jeg interesserer mig for at sikre kvaliteten i vores indsatser, og trives godt med at være i bevægelse både fysisk og mentalt, så den løbende tilegnelse af uddannelse og viden er kommet naturligt for mig over årene”, fortæller Anne Carlsen, Fysioterapeut og Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi.

Qua sin nyerhvervede specialisttitel spiller Anne Carlsen også en stor rolle ift. det nyligt etablerede samarbejde med Aalborg Universitet omkring kandidatuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi. Træningsenheden i Aalborg Kommune er klinisk samarbejdspartner i projekterne på 2. semester, og Anne Carlsen varetager Træningsenhedens opgaver i den forbindelse. Derfor har hun et tæt samarbejde med de studerende og de akademiske vejledere fra AAU om både praktiske opgaver, daglig kontakt og faglig sparring. Ambitionen fra uddannelsens side er at uddanne dygtige fysioterapeuter, som har den nyeste forskningsmæssige viden og formår at omsætte den viden til praksis – og herved hjælpe borgere med komplekse muskuloskeletale problemer. ”For at sikre at vores kandidater kan omsætte viden til praksis, arbejder vi tæt sammen med blandt andet kommunen for at sikre en tæt klinisk kontakt igennem uddannelsen. Kommunen er en spændende samarbejdspartner, da de både har de organisatoriske og faglige rammer samt et stort og varieret borgerflow, der er med til at sikre, at de studerende og den tværgående forskning bliver udfordret gennem borgere med forskellige typer af muskuloskeletale problemer”, siger Michael Skovdal Rathleff, professor i Sundhed i muskler og led ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og Center for Almen Medicin der begge hører under Aalborg Universitet.

Ud over forskellige forskningssamarbejder med Aalborg Universitet, indgår Træningsenheden på det reumatologiske område også i samarbejde med Jobcenter Aalborg omkring sygemeldte borgere med muskuloskeletale smerter samt samarbejde med almen praksis – samarbejder, der alle er med til at styrke og løfte fagligheden og kvaliteten i de tilbud, der gives til kommunens borgere. Derudover findes der i Træningsenheden også tilbud til borgere med osteoporose, gigtsygdomme, scoliose samt diverse andre ryg-, nakke- og lændeproblematikker.

Muskuloskeletale problemstillinger er et område, der kræver særlig sundhedsfaglig og samfundsmæssig opmærksomhed, hvor forebyggelse, behandling og rehabilitering må sættes i fokus for at borgeren kan genvinde, bevare eller styrke sit funktionsniveau. ”I Træningsenheden er vi bevidste om, hvor indgribende rygsmerter er i et menneskes liv. Når mennesker får rygsmerter, påvirker det deres samlende liv. Dertil ved vi, at mange borgere også påvirkes ifm. deres job. Mennesker, der har muskuloskeletale smerter skal mødes i øjenhøjde og med den rette understøttelse, hvor forløbskoordineringen skal være velfungerende både tværfagligt og tværsektorielt, og vi skal hele tiden udvikle vores indsatser. Derfor arbejder vi også tæt sammen med både Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospitalet”, fortæller specialkonsulent i Træning og Aktivitet, Morten Villumsen, der har skrevet ph.d omkring rygsmerter blandt den arbejdsdygtige del af befolkningen. Træningsenheden har derfor fokus på at fastholde og udvikle samarbejdet med både regionen, almen praksis og Aalborg Universitet – et samarbejde som Aalborg Universitet også værdsætter.

”Samarbejdet mellem Aalborg Universitet og Aalborg Kommune omkring kandidatuddannelsen for Muskuloskeletal Fysioterapi er interessant og vigtigt for os, da vi har den samme vision: at vi gennem uddannelse og forskning uddanner fremtidens kandidater der kan hjælpe borgere som er begrænset i deres dagligdag på grund af muskuloskeletale smerter”, fortæller professor Michael Skovdal Rathleff. De projekter, der sigter mod at skabe gode og meningsfulde borgerforløb er højt prioriteret i samarbejdet mellem almen praksis, regionen, Aalborg Universitet og Aalborg Kommune. Klinisk praksis, uddannelse og forskning har potentiale til en endnu bedre integration, hvor man sammen forbedrer evnen til at hjælpe borgerne og sikre, at de vender tilbage til deres dagligdag så hurtigt som muligt. Samarbejdet mellem Aalborg Kommune og Aalborg Universitet har et kæmpe potentiale til netop at skabe denne synergi. ”Aalborg Kommune har været fremadsynet og i flere år haft stærke kræfter ansat til at danne bro mellem forskning, uddannelse og praksis. Vi arbejder aktivt for at styrke samarbejdet gennem både uddannelse og forskning og forventer i fremtiden et større antal kandidater i kliniske forløb i kommunen og flere fælles ph.d-studerende, som bygger bro mellem Universitet og Aalborg Kommune”, fortæller Professor Michael Skovdal Rathleff.

Med de specialistkompetencer, som Træningsenheden i Aalborg Kommune nu kan tilbyde, samt det tætte samarbejde og netværk gør, at det reumatologiske fagområde og tilbuddene omkring muskuloskeletale lidelser aldrig har stået stærkere – til glæde og gavn for Aalborg Kommunes borgere.

Del indhold